چالش های ناشی از شیوع کرونا و نقش انجمن در آینده

نشست اعضا انجمن ازدواج و خانواده کشور با حضور و سخنرانی رئیس انجمن

چالش های ناشی از شیوع کرونا و نقش انجمن در آینده

مدرس : دکتر سعیده هادی

روانشناس
مدرس دانشگاه
رئیس انجمن ازدواج و خانواده کشور

  • زمان برگزاری : پنجشنبه 9 مرداد ساعت 10 الی 12

نکته مهم

برای ورود به کلاس ابتدا باید وارد شوید

برای ورود از کد عضویت خود در انجمن بهمراه a.com@  استفاده کنید

کلمه عبور کدملی شما میباشد. 

 

لینک ورود به کلاس