آشنایی با درمان هیجان مدار

کلاس آموزش آنلاین رایگان

آشنایی با درمان هیجان مدار

مدرس : الهام اروجنی

دانش آموخته پروفسور گرینبرگ

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی

 • 00

  روز

 • 00

  ساعت

 • 00

  دقیقه

 • 00

  ثانیه