آشنایی با راهنمایی و مشاوره شغلی

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی و کد ملی استفاده کنید

مانند : علی صادقی 3251100000

Password عدد 123 انگلیسی است

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

[bigbluebutton token=64569b4f-848e-4066-92d5-9b58c9da31f9 , submit=ورود ]