آموزش مهارتهای زندگی در کودکان جهت ارتقاء سلامت روان

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

آموزش مهرتهای زندگی در کودکان جهت ارتقاء سلامت روان

خانم دکتر الهام شمسی زاده

 

چهارشنبه ۲۳ مهر ماه

ساعت ۲ تا ۳.۳۰

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی و کد ملی استفاده کنید

مانند : علی صادقی 3251100000

برای ورود برروی دکمه JOIN کلیک کنید

برای ACCSESS CODE از 123 انگلیسی استفاده کنید