اعتیاد، شناخت مواد مخدر و آسیبهای ناشی از آن

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

اعتیاد، شناخت مواد مخدر و آسیبهای ناشی از آن

استاد فرهاد ترکاشوند

چهارشنبه 23 دیماه

ساعت ۱۴.۳۰الی ۱۶.۳۰

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی استفاده کنید

مانند : علی صادقی

رمز ورود 123 انگلیسی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

وضعیت وبینار

...