افشین طیبی

روان شناس و استاد دانشگاه

دکتری روانشناسی سلامت و متخصص اعصاب و روان

بخشی از مدارک

دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتری روان شناسی سلامت از دانشگاه آزاد کرج

TOT مربی مهارتهای زندگی از انجمن روان شناسی ایران

بیوفیدبک از فارمد دانشگاه تهران

تخصص اعصاب و روان از دانشگاه علوم بهزیستی تهران

نوروفیدبک از فارمد دانشگاه تهران

مسئول اجرای تستهای روانشناسی جهت گزینش کارمندان بانک

فوق دکتری روان تنی دانشگاه اصفهان

سوابق آموزشی

برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی در دانشگاه آزاد کرج

برگزاری سمیناراعتیادهای نو پدید دردانشگاه کرج

برگزاری کارگاه نوروسایکولوژی در بهزیستی

برگزراری کارگاه مصاحبه تشخیصی برای دانشجویان دانشگاه ازاد ملارد

برگزاری کارگاه اختلالات شخصیت برای کارشناسان و کارشناسان ارشد روانشناسان

برگزاری کارگاه اختلالات و علائم روان تنی در بهزیستی

برگزاری کارگاه اختلالات جنسی در دانشگاه آزاد

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در ملارد مختص دانشجویان روانشناسی

تدریس سوء مصرف مواد در دانشگاه انسیتو روانپزشکی ایران

برگزاری سمینار مواد محرک در مرکز مبارزه با مواد مخدر دفتر ریاست جمهوری

برگزاری سمینار مهارت حل مسئله در شهرستان شهریار

داور سمینار مبارزه با مواد مخدر دانشگاه آزاد بویین زهرا

برگزاری کارگاه داروشناسی با ارائه مدرک

برگزراری کارگاه نشانه شناسی در بهزیستی ملارد مختص روانشناسان

برگزاری سمینار فرزندپروری موفقر

سوابق پژوهشی

 • طرح الحاق داروی دونپزیل به داروهای ضد روانپریشی
 • نقش آموزش خلق منفی در پیش گیری از افسردگی پس از زایمان
 • روانپزشک مرکز نگهداری بیماران مزمن روانی
 • چاپ کتاب دونپزیل و اسکیزوفرنی
 • روانپزشک 4 کمپ ترک اعتیاد شهرستان شهریار
 • افزودن داروی اوندانسترون به ضد روانپریشی
 • آموزش گروهی شیوه های مقابله با استرس بر کاهش اضطراب
 • رابطه بنیان های اخلاقی با بهزیستی عمومی
 • رابطه بنیان های اخلاقی با کیفیت زندگی
 • چاپ کتاب متوکلوپرامید و اسکیزوفرنیا
 • نقش بازتاب درمانی در بهبود اختلال اضطراب عمومی
 • افزودن داروی متوکلوپرامید به ضد روانپریشی
 • مدیر مسئول خانه روانشناسان ایران در استان تهران
 • چاپ کتاب سایکونوروایمنولوژی
 • ذهن آگاهی مبتنی بر استرس ادراک شده در زنان مبتلا به سرطان سینه
 • افزودن داروی پرگابالین به داروهای ضد روانپریشی
 • رابطه کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی در ناباروران
 • ترجمعه کتب هوش هیجانی و طب روان تنی
 • نقش روایت درمانی در رضایت زناشویی
 • روانپزشک معتمد بهزیستی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!