الهام شمسی زاده

روان شناس و مدرس

کارشناس PHD و روان شناسی

سوابق اجرایی

استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی

مدرس اختلالات یادگیری

سرگروه آموزش تلفیقی فراگیر

مدرس تربیت مربی با رویکرد هدایت محور

مدرس مربی گری پیش دبستانی

عضو کمیته تالیف و محتوا استان البرز

مدرس اختلالات یادگیری ( ریاضیات )

مدرس مداخله زود هنگام برای نو اموزان دیر آموز

سوابق پژوهشی

اثربخشی آموزش غنی سازی بارویکردگاتمن براختلال افسردگی اساسی وبهزیستی روانشناختی زوجین جوان

مقاله تاثیر آمورش نشانه های فارسی با حرکات دست بر خودکار آمدی دانش آموزان دیر آموز در مقطع ابتدایی

تاثیر آموزش نشانه های فارسی با حرکات دست بر روی دقت و تمرکز دیداری در  کاهش نقایص پردازش دیداری و افزایش  یکپارچگی حسی و حرکتی در دانش آموزان آسیبگر

مقاله تاثیر آموزش هوش هیجانی بر ناگویی خلقی و فرسودگی تحصیلی درنوجوانان پیش فعال

پیش بینی نیازهای بنیادین روانشناختی بر اساس سبکهای تفکر و کنترل عاطفی در زنان مطلقه

ابعاد وجودی خود کار آمدی و خود تنظیمی با آموزش نشانه ها با حرکات دست

اثر بخشی آموزش تحلیل ارتباط محاوره ای (T.A ) بر کاهش اختلالات  شخصیت در بیماران پارانوئید 

دوره های آموزشی

  • دوره CBT
  • درمانگر در کلینیک رهنمون
  • مربی آموزش مهارتهای دهگانه
  • مدرک زبان انگلیسی
  • دوره های اختلالات یادگیری
  • فعالیت در کلینیک مشاوره
  • دوره هایی اموزش و تدریس کیفی
  • دکتری PHD

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!