حل تعارضات و مذاکره

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

حل تعارضات و مذاکره

مدرس خانم ارشدی

ساعت 140الی 16

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی استفاده کنید

مانند : علی صادقی

رمز ورود 123 انگلیسی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

وضعیت وبینار

...