سواد رسانه ای

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

سواد رسانه ای

 

تاریخ :
ساعت :

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی و کد ملی استفاده کنید

مانند : علی صادقی 3251100000

Password خالی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

[bigbluebutton token=ab555ec8-1dc8-435e-9a5f-f5981e579c6e , submit=ورود ]