شمس الله ابراهیمی

شمس الله ابراهیمی

 مشاور و هیپنوتراپیست مجموعه رهنمون

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق شغلی

همکاری با انستیتو روانپزشکی ایران

کار در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۴۰ سال تجربه بالینی در زمینه روانشناسی بالینی و مشاوره

همکاری با مرکز مشاوره رهنمون کرج

سوابق تجربی و عملی

کار در درمانگاه های مختلف در بخش روانشناسی و مشاوره

عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

کار در کلینیک های مختلف تخصصی روانپزشکی

مهارت ها و توانمندی ها

مصاحبه بالینی

مهارت در شاخه‌ی N.l.p

مشاوره مشکلات عاطفی و رفتاری

مهارت در شاخه‌ی هیپنوتیزم بالینی 

مشاوره ی خانواده

مهارت در شاخه‌ی c.b.t

مشاوره قبل از ازدواج

دوره های آموزشی

 • تئوری - عملی در مرکز روانپزشکی فارابی
 • هیپنوتیزم متوسطه و پیشرفته ،انجمن علمی هیپنوتیزم
 • همایش های کنگره بین المللی هیپنوتیزم بالینی
 • بازی عملی نقش (Role playing) در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی
 • زوج درمانی در انستیتو روانپزشکی
 • روان درمانی تحلیلی انستیتو روانپزشکی ایران
 • اصلاح مشکلات ارتباطی جوانان
 • اولین همایش تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان البرز
 • زناشویی درمانی (sex therapy)
 • شرکت در کارگاه های گروه درمانی در اصفهان
 • تست های مختلف و کاربردی روانشناسی
 • همایش های ماهیانه انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
 • مشاوره با رویکرد دینی دانشگاه علوم پزشکی
 • بهداشت روان و بحران معنویت در خانواده
 • هیپنوتیزم عمومی (استاد کابوک)
 • زوج درمانی و درمان های مختلف (اتاق شیشه ای یک طرفه)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!