شیوه های اطلاع رسانی و‌آگاهی بخشی روان شناختی در بحران کرونا

کلاس آموزش آنلاین رایگان

شیوه های اطلاع رسانی و‌آگاهی بخشی روان شناختی در بحران کرونا

مدرس : سید محمود میرسلیمی

روانشناس و مدرس دانشگاه