ضرغام آزادی


ضرغام آزادی

مدیر داخلی مرکز مشاوره رهنمون

کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

سوابق اجرایی

مسئول روابط عمومی خانه روانشناسان وحرف یاورانه

مسئول اجرای تست هوش هیجانی دانش آموزان

مدیر داخلی مرکزمشاوره رهنمون

مسئول اجرایی اولین همایش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی طلاق

ضرغام آزادی
ضرغام آزادی

ریاست مرکز نیکو کاری رهنمون

ریاست خانه روانشناسان ومشاوران وحرف یاوران استان البرز

مدیر موسسه دانش گوهر دانایی

مسئول اجرای تستهای روانشناسی جهت گزینش کارمندان بانک

سوابق آموزشی

استاد دانشگاه سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدرس کارگاههای مهارت زندگی با همکاری اساتید دانشگاه درمرکز مشاوره رهنمون

دبیر دبیرستان غیر دولتی اصوه

مدرس ومربی سبک زندگی ویژه سربازان(فرزندان آفتاب) دادگستری

مدرس دوره آموزشی مهارت

دوره های آموزشی

 • نرم افزارهای ICDL
 • نرم افزار روانشناسی MMPI,NEO,MBTI
 • ISO9001
 • مهارت زندگی کنترل خشم وارتباط موثر
 • اتوماسیون اداری
 • مدیریت جامع مشارکتی
 • ماکروسافت 2007
 • مدیریت استرس درسازمان
 • عنوان: کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار
 • نرم افزارکتاب ما
 • مهارت خود آگاهی وخود شناسی
 • مذاکره و مدیریت حل تعارض درسازمان
 • آموزش استخدام
 • آسیب شناسی روانی در سازمان
 • کامپیوتر اوراکل
 • بهداشت روان خانواده
 • مربی آموزشی دهگانه زندگی
 • تفسیر نقاشی
 • سبک زندگی ویژه سربازان
 • اتو مکانیک

بیژن نصیری اعظممشاهده نوشته ها

7

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!