فنون مشاوره و مصاحبه تشخیصی براساس DSM-5

کلاس آموزش آنلاین رایگان

فنون مشاوره و مصاحبه تشخیصی بر اساس DSM-5

مدرس : دکتر نبی فتاحی 

روانشناس ، مدرس دانشگاه و کارشناس تلویزیون

  • زمان برگزاری : یکشنبه 14 اردیبهشت 99 ساعت 16 الی 18
  • با ارایه مدرک