مشاوره اعتیاد

_

مشاوران مجموعه رهنمون در جلسات مشاوره اعتیاد موضوعات زیر را با شما مطرح خواهند کرد

راهكارهای اجتماعي مقابله با مواد مخدر

چگونه با فرد معتاد روبرو شویم ؟

تقويت فعاليت‌هاي جايگزين

مقاومت در مقابل پیشنهادات دوستان

مشاوره اعتیاد

مصرف مواد مخدرصنعتی كه امروزه خطرناک­ترين پديده­ي جامعه بحساب مي آيد. آثار ویرانگري ان هزاران بار بيشتر از مواد مخدر سنتي است همچنين علاوه بر بیماریها وعوارض جسمانی که برای فرد بوجود می آورد، با اثر گذاري مستقيم روي سيستم اعصاب و سلولهاي مغز، اعتياد رواني به همراه آورده و باعث مرگ سلولهاي مغزي مي شوند که جز تباهي، نابودي، بـيـماري، پشيماني و مرگ چيزي به­دنبال نخواهد داشت.. در اين مقاله در رابطه با انواع مواد مخدرصنعتی و اثرات سوءشان وراههای مقابله با آن مطالــبي آورده شـده اسـت کــه اميد مي­رود با خواندن آن افقي روشـن براي پيشـگيـري و رهايي قطعي در فراسوي ديدگاه همه افراد شکل گيرد.

مقدمه

 سابقه ورود و رواج مواد مخدر  در ایران به عنوان نزدیک ترین همسایه افغانستان (بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان)، را می توان به دوره صفوی و هم زمان با رسوخ دول استکباری و در راس آن ها، انگلیس به کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم آن زمان، از جمله ایران، بازگرداند.

با شروع حکومت قاجار، «تریاک کشی» چنان در ایران رواج یافت که حتی تصویر ناصرالدین شاه را بر حلقه های وافور منقوش کردند و از این طریق با رسمیت بخشیدن به کشت خشخاش، مصرف تریاک تاحدی در کشور رواج پیدا کرد که برای اولین بار در کرمان مرغوب ترین نوع محصول خشخاش مورد کشت قرار گرفت.

فعالیت پزشکان و مستشاران خارجی و رواج شایعه های مربوط به خواص بی شمار تریاک و لزوم استفاده از آن به عنوان مسکن درد و درمان بیماری به ویژه برای مردم فقیر که به امکانات بهداشتی دسترسی چندانی نداشتند نیز سبب آغاز کشت وسیع خشخاش در نواحی گوناگون ایران و رواج مصرف آن شد، به طوری که در بیمارستان کرمان که با نظارت دو پزشک انگلیسی اداره می شد، تریاک رایج ترین داروی تجویزی بود که بعدها به داروی عمومی و خانگی تبدیل شد.

پس از آن، انگلیس شماری از ماموران هندی معتاد را به ایران فرستاد تا هرچه بیش تر مصرف مواد مخدر را رواج دهند و بدین سان در سال1851، قاچاقچیان در لباس دراویش هندی، وارد خراسان و کرمان شدند و به ترویج تریاک کشی پرداختند و استعمار از این راه جامعه ایران را به مواد مخدر آلوده کرد.

بعد از این مرحله در زمان حکومت سلسله پهلوی، سطح زیر کشت خشخاش تا میزان 33 هزار هکتار افزایش یافت و علاوه بر تریاک های سناتوری که اسباب عیش طبقه اشراف و ثروتمندان، وکلا و نمایندگان مجلس، درباریان و خوانین بود، برای اولین بار، مرزهای کشور به روی هروئین گشوده شد و از حدود سال 1340، جوانان در معرض تهدید جدی مواد مخدر قرار گرفتند .

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع کشت خشخاش در کشورو همچنین مقابله فیزیکی گسترده با مواد مخدر و کنترل مرزها، استکبار جهانی که شکست عظیمی را از انقلاب اسلامی متحمل شده بود، نسبت به افزایش زمینه های گرایش جوانان کشور به مواد مخدر اقدام کردند،در این اواخربا وارد کردن مواد مخدر صنعتی و با تبلیغات دروغین اعتیاد آور نبودن،نشاط آوربودن،لاغر کننده و… موجب افزایش گرایش جوانان به اعتیادآورهای صنعتی ، شدند بر خلاف مخدرهای سنتی،مخدرهای صنعتی در انواع بسیار متنوع یافت می شوند که همین امرهم گرایش به آن ها را بیشتر کرده است و هم قاچاق آن ها را راحت تر  

از این رو اطلاع رسانی در مورد ماهیت این مواد و عوارض آن ها به ویژه برای جوانان کشور ضرورت دارد; در عین حال که از فعالیت سوداگران برای راه اندازی مراکز تولید این مواد صنعتی در کشور نیز نباید غافل ماند.

آنچه تاکنون به آن پرداخته ایم، بیشتر ناظر بر این نکته بود که چگونه میتوانیم از اعتیاد فرزند خود پیشگیري کنیم؛ اکنون می خواهیم به نکات مهمی اشاره کنیم مبنی بر این که والدین پس از اطلاع از مصرف مواد مخدر یاروانگردان توسط فرزند خود باید چه برخوردي با وي داشته باشند تا شرایط را اصلاح کرده یا حداقل از آن چه هست، بدتر نکنند.

اگر چه در بخش هاي قبلی مطالبی پیرامون اصول درمان اعتیاد ارائه گردید؛ اما با این حال براي برخورد صحیح و اصولی با نوجوانی که گام در مسیر بسیار خطرناك مصرف مواد مخدر گذاشته است، تنها آگاهی از روش هاي درمان کافی به نظر نمی رسد.آگاهی از مشکل اعتیاد فرزند و برخورد با آن براي پدر و مادري بسیار دشوار است؛ مضافاً به این که غم و اندوه ناشی از درماندگی در کمک به فرزند در بسیاري از موارد منجر به از دست دادن کامل کنترل می شود.

نکته ي حائز اهمیت این است که والدین نباید به شیوه اي غیر حرفه اي در جستجوي علائم و مدارکی باشند که اعتیاد نوجوانشان را به او اثبات ک نند. این گونه تلاش هاي بدون هدف باعث از بین رفتن اعتمادي می شود که به طور طبیعی میان والدین و فرزندان وجود دارد.

به تنهایی مداخله نکنید

تعداد افرادي که باید شما را در روبرو شدن با این مشکل یاري دهند، بر حسب شدت و ضعف مصرف مواد مخدر متفاوت م ی باشد. در مرحله ي اول، مداخله باید از طرف بستگان درجه یک (پدر و مادر، خواهر و برادر ) صورت پذیرد. در صورت عدم موفقیت می توانید کلیه ي افراد فا میل را درگیر این مسئله کنید . اگر پدر یا مادري مشکوك به مصرف مواد توسط فرزندش شده است، بلافاصله باید آن را با فرزند خود در میان بگذارد . نحوه و نوع سؤال کردن بسیار مهم است . اگر رابطه ي شما با فرزندتان بر اساس صداقت است، م یتوانید به پاسخ او اعتماد کنید. در بسیاري از موارد ما به علت عصبانیت و احساساتی شدن، قادر به برقراري یک ارتباط سازنده نمی باشیم ، در این صورت بهتر است از دیگران کمک بگیرید، به ویژه  افرادي که روي او نفوذ دارند.

با افرادي که با نوجوان ارتباط دارند، ملاقات و صحبت کنید

از دوستان و فامیل ب پرسید که آیا متوجه تغییراتی در رفتار نوجوان شد ه اند؟ اگر کسی مدعی مصرف مواد مخدر توسط فرزند شما نشده، خود شما مسئله را مطرح کنید .مقایسه گفته ها و برداشت هاي این افراد به شما کمک خواهد کرد تا تصویر کاملی از شرایط فرزند خود داشته باشید.

تصمیم بگیرید زمان مناسبی را براي صحبت با نوجوان انتخاب کنید

یک دوست و یا یکی از فامیل را به عنوان یک مشاور انتخاب کنید . کمک ها و توصیه هاي او در مواقعی که به نظر می رسد اوضاع بسیار پیچیده و بغرنج شده است بسیار کارساز خواهد بود . گاهی اتفاقات غیر منتظره حادث می شوند. این اتفاقات را پیش بینی و افرادي را که قادرند در این شرایط به شما کمک کنند، انتخاب نمایید.

زمان مداخله در بحران را مشخص کنید

کارهایی را که می خواهید نوجوان انجام دهد از قبل مشخص کنید . به عنوان نمونه : فرزند شما می تواند بین یک درمان سرپایی و بستري شدن و ا نجام یک تست ارزیابی (جهت اثبات مصرف مواد) یکی را انتخاب کند. سعی بر آن باشد که نوجوان حق انتخاب داشته باشد. نوجوان انتخاب را بیشتر از تحکم پاس میدارد.

یک اتفاق ناخوشایند را تجربه کنید

منتظر یک توفان باشید . فرزند شما فریاد خواهد کشید . شکایت خواهد کرد . دیگران را تحریک خواهد کرد . در نقش یک قربانی محیط و شرایط پدیدار خواهد شد . هر اتفاقی که بیفتد مهم نیست؛ چرا که شما خود را براي بدترین حالت آماده کرده اید.از فریادها و برچسب زدن ها نهراسید . طرح خود را دنبال کنید . ممکن است حتی کلمه اي بر زبان نیاورد. امکان د ارد با هیچ کس صحبت نکند . احتمال دارد براي تمام مدت در گوشه اي بنشیند و به شما خیره شود .

انتظار بیش از اندازه در حقیقت باعث ناامیدي شما خواهد بود.

منتظر شنیدن دروغ، داستان و عذر و بهانه باشید

منتظر باشید که فرزند شما به بازي یک نقش عاطفی بپردازد و با گریه کردن و قیافه اي مظلوم تلاش نماید با تظاهر به عصبانیت و یا ندامت، شما را بازیچه دست خود کند . در هر صورت تمام چیزهایی را که در این جلسه می بینید یا می شنوید، باور نداشته باشید . هر کسی ادعا می کند که فقط یک بار مصرف کرده است . شما فرض را بر بدترین داشته باشید و توجهی به گفته هاي نوجوان نکنید. به خاطر داشته باشید با گرفتاري بیشتر فرزند شما در دام مواد مخدر، او بیشتر تلاش خواهد کرد که مسئله را بی اهمیت جلوه دهد.

منتظر مقاومت باشید

فرد معتاد از هر فردي که مانع وي شود ، متنفر خواهد بود . حتی اگر آن شخص پدر یا مادر او باشد . او تمام عذر و بهانه ها را خواهد آورد و به هر دستاویزي چنگ خواهد.

از عشق سخن بگویید (با دوست داشتن آغاز کنید).

تمام افراد باید قبل از شروع رسمی جلسه، نوجوان را در آغوش بگیرند . مطمئن شوید که توانسته اید به گونه اي بارز، دوست داشتن خود را به فرزندتان نشان دهید.

منظور از برپایی جلسه را به فرزندتان بگویید.

باید در ارسال پیام ، محکم، قاطع بود . در ابتدا به او بگویید که تا چه اندازه دوستش دارید و یادآوري کنید که هیچ کس کامل نیست و مردم گاهی اشتباه  میکنند.جملات زیر به شما کمک م یکند تا صحبت را آغاز کنید:

– ما همگی اینجا جمع شده ایم تا درباره اتفاقاتی که اخیراً در زندگی تو افتاده است صحبت کنیم . در انتها ما راه هایی را به تو پیشنهاد خواهیم کرد که به نفع تو باشد.

– تمام افراد حاضر در این جلسه نگران سلامتی و آینده تو هستند . ما به اینجا آمده ایم تا درباره مشکلات تو صحبتکنیم و به گونه اي به تو کمک کنیم.

– براي خانواده ما مشکلی پیش آمده که همه را به گونه اي درگیر کرده است و ما جهت حل این مشکل به کمک تو نیاز داریم.

– از فرزند خود بپرسید که تازگی ها چه اتفاقی در زندگی او رخ داده است . اگر همه چیز طبیعی است ، دلیل رویدادهاي اخیر چیست؟

– قبل از به میان آوردن مسئله ي مواد مخدر به او فرصتی دهید تا توضیح دهد

– فقط درباره رفتارهاي ناهنجاري که نتیجه مصرف مواد مخدر است به صورتی خاص صحبت کنید.

– در صورت عدم موفقیت ، به عنوان آخرین گام مدارکی را که هنگام جستجو از اتاقش پیدا کرده اید ، مطرح کنید . عکس العمل او به احتمال زیاد مطلوب نخواهد بود و از جستجوي اتاقش بسیار عصبانی خواهد شد . با خیره شدن در چشمانش به او بگویید که شما کوتاه نخواهید آمد و این مسئله بالاخره باید حل شود. رویارویی با مسئله مواد مخدردر یک جمع این فرصت را براي تمام شرکت کنندگان فراهم خواهد آورد تا بتوانند با تکیه بر تجارب شخصی بانوجوان ارتباط برقرار کنند..

رفتار نوجوان را به دقت زیر نظر بگیرید

آن چه را احساس می کنید به طور دقیق به او بگویید . لحن شما نباید محکوم کننده و یا برعکس باشد . از محکوم کردن کلی نوجوان پرهیز کنید. ارتباطات او را زیر سؤال ببرید.

به او اجازه ندهید که بحث را منحرف کند بیشتر از او صحبت کنید

والدین از رفتار فرزندان خود عصبانی می شوند و آنها را محکوم م یکنند. این یک اشتباه بزرگ است . والدین به خاطر گرفتاري قادر نیستند ر فتار نابهنجار فرزند خود را بررسی کنند و ساد ه ترین راه یعنی محکوم کردن او را انتخاب می کنند.

اهداف مداخله کردن را توضیح دهید

به نوجوان حق انتخاب بین دو موضوع را بدهید . انتخاب براي بله یا نه ، مناسب نیست . او باید از میان جایگزین هایی که توسط شما بیان شده است یکی را انتخاب کند.

 عواقب کار را در صورت عدم همکاري براي انتخاب یک جایگزین توضیح دهید

– فهرست عواقب احتمالی را که تهیه کرده اید به او نشان دهید. همه افراد در گروه مداخله باید به نحوي به نوجوان توضیح دهند که در صورت عدم همکاري او چه اتفاقی خواهد افتاد.

– نوجوان باید درك کند که در صورت عدم همکاري براي رسیدن به اهداف مداخله ، چه سرنوشتی در انتظار او خواهد بود.

با عشق ختم جلسه را اعلام کنید

جلسه باید در فض اي انباشته از مهر و عاطفه برگزار شود . حمایت باید روشن و صادقانه باشد . هنگام ترك جلسه همه باید نوجوان را در آغوش بگیرند و به او بگویند که تا چه میزان سرنوشت او براي آنها اهمیت دارد.

بدون آمادگی قبلی به تله نیفتید

– اگر ندانید که درباره چه چیز صحبت می کنید بدون شک خیلی ساده به نظر خواهید رسید . بدون داشتن اطلاعات تخصصی درباره مواد مخدر و یا بدون داشتن ابزار لازم مثل فرم هاي ارزیابی و تاریخ ملاقات، شما فاقد کارایی خواهید بود.

محکوم نکنید

– نوجوانان در هنگام محکومیت توسط خانواده و دوستان با نفرت و عصبانیت پاسخگو خواهند بود . با محکوم کردن فرزند خود به او اجازه ندهید که حالت دفاعی به خود بگیرد و فضا را متشنج کند.

– از نشان دادن خشم و درماندگی خود به شدت پرهیز کنید . از مسیر بحث خارج نشوید . از فرزند خود انتقاد نکرده و سعی نکنید او را کم اهمیت جلوه بدهید . اگر شکوه و شکایت کنید او به مصرف مواد ترغیب خواهد شد . به هر حال او شما را متهم به شکوه و شکایت خواهد کرد؛ بدون این که به گفته هاي شما توجهی داشته باشد.

– مهم ترین هدف رویارویی، پر کردن فاصله ي بین شما و فرزندتان به کمک عشق است ، از این رو توجه و اقدام محکوم کردن به هیچ وجه کمکی به حل مسئله نمیکند.

از گفتن جملات محکوم کننده پرهیز کنید

«تو می خواهی یک معتاد ولگرد باشی و در خیابا نها زندگی کنی؟ »

-«آیا می خواهی مغزت پوك شود و قادر به انجام هیچ کاري نباشی؟ »

-«تو یک آشغال کله پوك خواهی شد که هیچ کس به خاطر احساس عدم مسئولیت کاري را به تو نخواهد داد »

-«من باور نمی کنم که (فرزند) من مواد مخدر مصرف کند »

-«تو باعث آبروریزي من پیش فامیل شد ه اي »

-«همسایه ها درباره ما چه فکر میکنند؟ »

-«این طوري دوستی و عشق ما را پاسخ میدهی؟ »

-«چطور توانستی این کار را بکنی؟ »

-«از این که (فرزندي) مثل تو دارم واقعاً شرمند ه ام

نقش قربانی را بازي نکنید.

گریه کردن و تقصیرها را به گردن گرفتن همه چیز را بدتر خواهد کرد.

تحت تأثیر قرار نگیرید.

آرامش خود را حفظ کنید . شخصی که آرامش دارد کنترل بیشتري بر جریان دارد . داد کشیدن سر افراد معمولاً واکنشی مثل خود دارد (سؤال کردن با فریاد بلند نیز جواب با فریاد بلند را به دنبال دارد ). دوست داشتنی باشید نه آماده ي شلیک.

مذاکره نکنید.

به هیچ وجه این تصور را ایجاد نکنید که مواد مخدر ممکن است در بعضی جاها و یا بعضی مواقع قابل استفاده باشند. مجاز شمردن نوجوان براي داشتن حالت سرخوشی در حقیقت دادن مجوز به او براي استفاده از مواد مخدر می باشد. او از این امتیاز (گفته شما یا انتظار شما ) استفاده خواهد کرد تا به طور کلی تصمیمات را در جهت تثبیت امیال خود سوق دهد (تلاش شما را بی اثر و خواستهاي خود را حاکم خواهد کرد).

هیچ پیش فرضی نداشته باشید و با حدس و گمان پیش نروید

… طبیعی است که او جدیت شما را محک بزند و با بررسی عملکرد شما به جدیت و پیگیري شما پی خواهد برد ورفتار خود را بر اساس آن تنظیم خواهد کرد.

تسلیم نشوید

در صورت عدم تمکین او … یک جلسه دیگر برگزار کنید.

در جستجوي کمک افراد حرفه اي باشید

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!