مهارت قاطعیت

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

مهارت قاطعیت

مدرس خانم ارشدی

چهارشنبه 8 اردیبهشت

ساعت ۱4 الی 16

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی استفاده کنید

مانند : علی صادقی

رمز ورود 123 انگلیسی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

وضعیت وبینار

...