مهدی شاه نظری

مهدی شاه نظری

عضو هیئت علمی دانشگاه و روان شناس

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی و دکتری روانشناسی

سوابق آموزشی

تدریس در دانشگاه آزاد واحد کرج مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

تدریس در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس مقطع کارشناسی ارشد

تدریس در جهاد دانشگاهی تهران

تدریس در دانشگاه پيام نور قرچک ورامين

تدریس در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات مقطع کارشناسی ارشد

تدریس در آموزشگاه ماهان تهران

مقالات

تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی

سبک‌های دلبستگی و جهت‌گیری مذهبی

بررسی رابطه عمل به باورهای دينی و روان رنجوری با رضايت زندگی

رابطه ویژگی های شخصیتی با تحمل ابهام در بیماران مبتلا به درد مزمن

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه رضایت زناشویی  و رابطه مؤلفه های آن با سبک های دلبستگی

رابطه ويژگی های شخصيتی  با عمل به باورهای دينی در دانشجویان

بررسی سبک الگوهای دلبستگی در مردان تک همسر و چندهمسر

مقایسه وضعیت سلامت روانی بیماران مبتلا به زخم های گوارشی و افراد سالم

مدل‌ یابی رضایت‌ زناشویی بر پایه ویژگی‌های شخصیت

عمل به باورهای دينی و رابطه آن با شادکامی ، جزميت و انعطاف پذيری

ساخت آزمون تنوع طلبی جنسی ، مجله پژوهشکده خانواده

بررسی افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به سردردهای میگرنی

تالیف کتاب

  • تاليف کتاب روان شناسی عمومی
  • تاليف کتاب زبان تخصصی روانشناسی
  • تاليف کتاب روان شناسی شخصيت
  • تالیف کتاب ازدواج پایدار و رضایت زناشویی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!