نشانه شناسی ، ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلال های افسردگی

وبینار آموزشی آنلاین

نشانه شناسی ، ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلال های افسردگی

لازم است برای شرکت در وبینار ابتدا وبینار را خریداری کنید. 

زمان برگزاری : 14 مهرماه ساعت 16 الی 20

دسترسی به کلاس 30 دقیقه قبل از شروع امکان پذیر است .