هدایت تحصیلی و استعداد یابی

کلاس آموزش آنلاین رایگان

هدایت تحصیلی و استعداد یابی ونقش آن در انتخاب رشته تحصیلی و موفقیت در دانشگاه و شغل

مدرس : فریدون باقری

 

 روانشناس و مشاور تحصیلی