وبینار آموزشی با موضوع هنر حل مسئله و تصمیم گیری

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

وبینار آموزشی با موضوع هنر حل مسئله و تصمیم گیری

دکتر افشین رباطی

جمعه 31 اردیبهشت

ساعت ۱4 الی 19

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی استفاده کنید

مانند : علی صادقی

رمز ورود 123 انگلیسی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

وضعیت وبینار

...