وبینار آموزشی با موضوع مدیریت تعارض و هنر مذاکره

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

وبینار آموزشی با موضوع مدیریت تعارض و هنر مذاکره

دکتر افشین رباطی

جمعه 12 شهریور

ساعت 15 الی 20

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی استفاده کنید

مانند : علی صادقی

رمز ورود 123 انگلیسی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

وضعیت وبینار

...