وبینار کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

مصاحبه تشخیصی

استاد خانم دکتر علی پور

چهارشنبه 29 اردیبهشت

ساعت 14 الی 16

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی استفاده کنید

مانند : علی صادقی

رمز ورود 123 انگلیسی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

وضعیت وبینار

...