کارگاه مهارت ارتباطی

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

کارگاه مهارت ارتباط موضوع ملاک های شخصیت سالم

خانم دکتر کیب الهی

ساعت 14 الی 16

برای نام کاربری از ترکیب نام و نام خانوادگی استفاده کنید

مانند : علی صادقی

رمز ورود 123 انگلیسی میباشد

برای ورود برروی دکمه ورود کلیک کنید

وضعیت وبینار

...