روزجهانی پیشگیری از خودکشی

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

روزجهانی پیشگیری از خودکشی با همکاری سازمان بهزیستی

 

نکته مهم : 

برای ورود به کلاس نام و نام خانوادگی خود را بهمراه کد ملی  در یک خط وارد کنید به عنوان مثال :

علیرضا صادقی – 1234567890 

کلمه عبور(Access Code) برای ورود به کلاس 123 میباشد . 

دسترسی به کلاس 30 دقیقه قبل از شروع امکان پذیر است . 

 

برای گواهینامه یک ایمیل حاوی مشخصات به info@raahnemoon.ir ارسال کنید

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شماره موبایل

ایمیل

فایل ویدیوی این وبینار از طریق مراکز بهزیستی استانها در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت