وبینار پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، مسئولیت همگانی

وبینار آموزشی آنلاین رایگان

وبینار پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، مسئولیت همگانی

آموزش شیوه مداخلات حرفه ای در آسیب های اجتماعی ویژه کارشناسان

 

لینک نمایش ویدیوی وبینار

دانلود فایل ارایه