Layer 17

نیلوفر طهمورسی

حوزه کاری : مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، اختلالات روانی

مدرک : دکترای روانشناسی
حوزه کاری : مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی ، اختلالات روانی

دارای پروانه ، به شماره ۶۰۸۵

سایر اعضاء

نوبت دهی