اختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس

اختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس

تومان7,000

فصلاختلالات مربوط به سانحه و عوامل استرس

ملاک ها براساس DSM-5

سبب شناسی و درمان براساس کاپلان

تعداد اسلاید ها 78