طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روانپریشانه

طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روانپریشانه

تومان6,000

طیف اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روانپریشانه

ملاک ها براساس DSM-5

سبب شناسی و درمان براساس کاپلان

تعداد اسلاید ها 65