نشانه شناسی ، ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلال های افسردگی

نشانه شناسی ، ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلال های افسردگی

تومان50,000

توضیحات

وبینار نشانه شناسی ، ارزیابی ، تشخیص و درمان اختلال های افسردگی

دوشبه 14 مهر ساعت 16 الی 20

مدرس: دکتر نبی فتاحی

 

با ارائه مدرک معتبر